Produkty

Stěnové panely s výplní PUR, PIR Brollo Parete

– jsou určené pro vnitřní i venkovní stěny, nejpoužívanější je typ PGB PDD

Standardní šířky: 50/60/80/100/120 mm
Další možné šířky: 25/30/35/40/150/180/200 mm

Nejčastější provedení panelů:

PGB PDD s klasickým „přiznaným” zámkem

PGB FN se skrytým upevněním (zámkem)

Další provedení panelů:

PGB PSS
PGB PR2

Střešní panely s výplní PUR,PIR – Brollo Tetto

panely určené pro zakrytí spár ve stěnách se sklonem větším než 6%.

Standardní šířky: 40/50/60/80/100/120 mm
Další možné šířky: 30/35/150/180/200 mm

Panely v nejčastějším provedení:

PGB TD5

PGB TD3

Další druhy panelů:

T5
T13

Panely s výplní z minerální vlnyBrollo Roccia

stěnové a střešní panely s vnitřní výplní z minerální vlny.

Možné tloušťky: 50/80/100/120/150/200/220 mm
Možné šírky: 1000mm, 1100mm
Nehořlavé panely s požární odolností REI 30/60/120 min

Panely v nejčastějším provedení:

PGB PWD – stěny

PGB TW5 – střechy

Ostatní typy panelů:

Brollo Deck – Střešní panely určené pro zakrytí rovných střech, případně střech s mírným sklonem.
Standardní šířky: 20/30/40/50/60/80/100 mm

PGB TK5

Brollo Fono – Zvukově izolační panely s výplní z minerální vlny pro stěny a střechy.

PGB PWD-F

Brollo Frigo – Panely určené pro chladící místnosti a nízkoteplotní sklady.
Standardní šířky: 120/150/180/200 mm

PGB PFD

PGB PFFD

Brollo Agrizoo – Střešní panely se skelnou vatou pro zootechnické využití.
Standardní šířky: 20/30/40/50/60/80/100 mm

PGB TV5

Stenové panely s výplňou PUR, PIR Brollo Parete

– sú určené pre vnútorné aj vonkajšie steny, najpoužívanejší typ je PGB PDD

Štandardné hrúbky: 50/60/80/100/120 mm
Ďalšie možné hrúbky: 25/30/35/40/150/180/200 mm

Panely v najčastejšom prevedení:

PGB PDD s klasickým „priznaným“ zámkom

PGB FN so skrytým upevnením (zámkom)

Iné prevedenia panelov:

PGB PSS
PGB PR2

Strešné panely s výplňou PUR, PIR – Brollo Tetto

panely určené pre zakrytie nespojitých stien so sklonom väčším ako 6%.

Štandardné hrúbky: 40/50/60/80/100/120 mm
Ďalšie možné hrúbky: 30/35/150/180/200 mm

Panely v najčastejšom prevedení:

PGB TD5

PGB TD3

Iné prevedenia panelov:

T5
T13

Panely s výplňou z minerálnej vlnyBrollo Roccia

stenové a strešné panely s vnútornou výplňou z minerálnej vlny.

Možné hrúbky: 50/80/100/120/150/200/220 mm
Možné šírky: 1000mm, 1100mm
Nehorľavé panely s požiarnou odolnosťou REI 30/60/120 min

Panely v najčastejšom prevedení:

PGB PWD – steny

PGB TW5 – strechy

Ostatné typy panelov:

Brollo Deck – Strešné panely určené pre zakrytie rovných striech, prípadne striech s miernym sklonom.
Štandardné hrúbky: 20/30/40/50/60/80/100 mm

PGB TK5

Brollo Fono – Zvukovo izolačné panely s výplňou z minerálnej vlny pre steny a strechy.

PGB PWD-F

Brollo Frigo – Panely určené pre chladiarenské miestnosti a nízkoteplotné sklady.
Štandardné hrúbky: 120/150/180/200 mm

PGB PFD

PGB PFFD

Brollo Agrizoo – Strešné panely so sklenou vatou pre zootechnické využitie.
Štandardné hrúbky: 20/30/40/50/60/80/100 mm

PGB TV5