Kontakt

FODES, s.r.o.

IČO: 36 251 119
Registrácia: OR SR okr. súd Trnava, odd.: Sro, vl. č.: 13715/T

Bratislava: Mlynské Luhy 29, 821 05
Hlohovec : M. Bela 12, 920 01

mobil: (+421) 901 700 286
e-mail: marketing(Replace this parenthesis with the @ sign)fodes.sk

 

Ponúkame aj:

www.samorezneskrutky.sk – Samorezné skrutky a kaloty
www.presvetlovaciepanely.sk – Presvetlovacie panely, svetlíky
www.klampiarskevyrobky.sk – Klampiarina, tesniace pásky a utesňovacie profily, parapety

www.fulfillment.sk – skladovanie, balenie, doručovanie tovaru tretích strán. outsourcing logistiky