Príslušenstvo

Ponúkame aj príslušenstvo k sendvičovým panelom ako sú samorezné skrutky, presvetlovacie panely, klampiarske výrobky, utesňovacie porfily a tesniace pásky. Viac na:

Sendvičové panely sa uchytávajú pomocou samorezných skrutiek. Pri montáži strešných panelov sa zvyknú používať aj tvarované podložky – kaloty. Náklady na spojovací materiál (samorezné skrutky) a kaloty (tvarované podložky na strešné panely) sa kalkulujú vo výške približne 3-5% zo základu výpočtu – ceny sendvičových panelov.  Množstvo skrutiek závisí od statiky a nosnej konštrukcie.  Zvyčajne sa pri 1 m šírke panelu používajú 2 skrutky pre každú podperu, o ktorú sa panel uchytáva. Na okrajoch opláštenia sa odporúča zvýšiť hustotu použitých skrutiek.

Klampiarske výrobky tvoria: lemovacie lišty (najčastejšie hrebenáč, nárožie, okapy, napojenie strechy a steny, krycie lišty…), zvodový systém, utesňovacie polyetylénové profily a butylové pásky.

Súhrn: Náklady na spojovací materiál a dodávku a montáž klampiarských výrobkov sa kalkulujú vo výške cca 25-40% (podľa zložitosti stavby) zo základu výpočtu – ceny sendvičových panelov.